ङ्हेमा थाङपाल

छार गाेजल



स्हाेला बिसी ताम्सालिङ,  ताइना लजी तामाङ रुः

तामाङ ताकी कुःतेमा, तिलसी तामाङ तजी चुः ।।

ङ्हाउसेन चजीम नाम्सा दिम, बिर्ता जुजीम काजीता,

तामाङ तजी सिलुङ्का, अारेले दात्ते व्हारी बुः।

साङ्कुल निसी फुब्जी दिम, नाम्सा मुला ब्राङ अारे,

साप्जी अामा नाङ्तासी, न्हान्सी टिबा थन्तन मुः ।

ग्युइठिम पेठिम पिर ख्लासी , लिच्छा ब्रजि ङ्हान्बाला ।

तिलसि तामाङ ताेर तसे, च्याकाे अारे क्रस्यारि थुः ।

ज्यर्तिला कुःरि स्वा फुइबा,अम्राङ्जी खलै तामाङसे,

ब्राजी ल्हाम्जा पुइतासी, म्लेःजी ह्याङसे म्हेम्हेेला टुः ।।

नाङ्सि ह्युल्बान प्लेक तजि, गाेपनाेन तबारि अखम्जी ।

ह्युल्बा नाङ्सि थन्पाला, ग्लाग्लारि स्हाेजी थेला कुः।

स्हाेजीम तामाङ फेबेता, पिपा ढाकरे गाेसारा,

छाते हुक्के बैठाके, खपा कि अखपा तिङरी स्हुः ।

खि ल्हाे २०७४/११/०२

तेमाल ५ गाेर्पा

Comments

comments