काभ्रे जिल्लाको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत प्रदेश सभा क्षेत्र नं. १ का सांसद लक्ष्मण लम्सालको पहलमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ९२ वटा विकास बजेटको योजना परेको छ । निर्वाचनमा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता मुताविक सांसद लम्सालले लाखौं बजेटको लागि पहल गरेका हुन् ।

लम्सालको पहलमा सडक क्षेत्रमा ३५ वटा योजना, पुल सडक क्षेत्रमा ६ वटा, सिंचाई, खोला एवं भू–संरक्षण क्षेत्रमा ३७ वटा योजना, डिप सिंचाई क्षेत्रमा ४ वटा योजना, खानेपानी आयोजना क्षेत्रमा १० वटा योजना रहेका छन् ।

यस्तो छ बजेट विवरणः

वाग्मती प्रदेश सरकारबाट काभ्रे २(१)मा आ.ब.२०७८।०७९काे बिनियोजित बजेट

सडक
१.चाखोला एवं झिकु खोला नदि नियन्त्रण १०लाख
२.दारमेटार,गुराईटारपोखरीपाटी कृष्णमन्दिर सडक मन्डन-८ १०लाख
३.कुन्ताबेशी ,पौवाटार ,जैमाने सालठाटी सडक मन्डन-७ ७५ लाख
४.फेदी तिम्लसीना गाँउ हुदै मानेगाँउ सडक मन्डन, ११ २५लाख
५.केराघारी ¥याले सडक पाँचखाल, ५ २५लाख
६.फेदी जैसिथोक आँपघारी सडक मन्डन,११ २५लाख
७.जय कृष्णपाटी प्यालेस दृग्देश्वर सडक ३०लाख
८. सेतीदेवि मार्ग धुलिखेल ४ ३० लाख
९.हवेली हिल्बु सडक भृम्लृ २५लाख
१०.तामाघाट दनुवार गाँउ पचासे झोरपाटी सडक २५ लाख
११.मानेगाउँ रसेरापाखा सडक पाँचखाल २५लाख
१२.रातमाटे धुन्देखोला नयाँ बस्ती बुढाथोकी डाडाँ पाँचखाल ९२५लाख
१३.भूम्लुटार सल्ले सडक भूम्लु ५करोड
१४. दोललाघाट सिलामे रिठे सापिङ्ग बेखसिम्ले सडक ३ करोड (सापिङ्क सिमथलि खण्ड)
१५.दोललाघाट सिलामेभीर सापिङ्ग सिमथली सडक ४करोड
१६. डुडाँमुख देविटार घुमाउने चौर फेदी सडक ५करोड
१७.पाँचखाल तामाघाट बोरेदोभान सडक १करोड
१८. धुलिखेल पनौति सडक ५०लाख
१९. ५० किलो रामपुर सडक(मन्डन र भूम्लू) ५०लाख
२०. तिनपिप्ले कल्छे पाँचखाल ६ १५लाख
२१.काफ्लेडी रयाले सडक (सलेनि रयाले खण्ड) पाँचखाल २०लाख
२२. ३७ किलो चामुडा सडक वडा नं ,, ६ २०लाख
२३. मुठापाट थुम्का सडक वडा नं ,, ३ २०लाख
२४.पिपलटार सडक ठाडो बाटो वडा नं ,, ६ २०लाख
२५. द्धारेडी माझ डी सडक वडा नं ,,२ २०लाख
२६.लुतेको चैर राम्चे धरनीपौवा बरबन्धीपलाञ्चोक जोड्ने सडक,, –११ ५०लाख
२७.४८ कि.लो चाखोला राम्चे सडक मन्डन ११ २०लाख
२८.मकैटार भिमसेनथान नर्वदा सडक मन्डन ९ २०लाख
२९. झगरे डाँडादेखि माथिल्लो पिङ्गोला देविस्थान सडक –९ २०लाख
३०.ढुम्रे बनटोल कार्तिके सडक भुम्लु –८ २०लाख
३१.धुलिखेल अस्पतालमुलगेट पाकिङदेखि शिक्षाकार्यलयको मुनिसम्मको सडक २०लाख
३२.भैरब मन्दिर देखि के.यु. नयाँगेट हुदै फुटसलकोबाटो २०लाख
३३. कोलागौरा स्वास्थ्यचौकी सेतीदेवी स२०लाख
३४.खड्पु चौकोट विपि हाईवे सडक ५०लाख
३५.नौरगैडा देविटार छागे कृषि सडक १५लाख

पूल सडक
१.हल्देटार सुकुटे बगहा झोलुङगे पुल मण्डन,१० ईन्द्रवाती नदी ५०लाख
२.झिकु खोला कल्भट निमार्ण पाँचखाल, १३ २०लाख
३. श्रीखणपुर पुल निमार्ण केयृ सडक धृलिखेल ५ १करोड
४.रानीटार जुडीगाँउ चाखोला पुल(मन्डन ८,९) ५लाख
५. डाँफे खोला बालुवा तिनपिप्ले जोड्ने पुल (पाचखाल ६,१०) ५०लाख
६.टोड्के खोला सडक पूल मन्डन(९र१०) १करोड

सिचाई, खोला एवं भू-संरक्षण
१.संजिवनी उच्च मा.वि. संरक्षण कार्य धु.न.पा. ४०लाख
२.धुलिखेल अस्पताल संरक्षण कार्य –९ ५०लाख
३. धुलिखेल खेलकुद मैदान संरक्षण कार्य –७ ४०लाख
४. चाखोला नियन्त्रण पाँचखाल ४ २०लाख
५.झिकु खोला संरक्षण पाँचखाल १२(अधेरी दोभान) ६०लाख
६. बालकुमारी मार्ग संरक्षण धु.न.पा. ४ २०लाख
७.जोलखोला संरक्षण धु.न.पा. ६ २०लाख
८.गौमाता संरक्षण पाँचखाल ८ २०लाख
९.लंखनामाई संरक्षण कार्य धृलिखेल १०लाख
१०.झिकु खोला संरक्षण कार्य पाँचखाल बुढीसेरा(६र७) ४०लाख
११.ईन्द्रवती खोला नियन्त्रण मण्डन देउपुर ४०लाख
१२.छहरे खोला संरक्षणकार्य धु.न.पा २ १०लाख
१३.सरस्वति पोखरी संरक्षण धु.न.पा. ५ १०लाख
१४.जलविरे खेत संरक्षण भूम्लु ७ १०लाख
१५. कालिमाटी वढघरे चाखोला नियन्त्रण मण्डन७ २०लाख
१६.जोलखेत संरक्षणकार्य धु न.पा. ७ ३०लाख
१७. चाखोला नियन्त्रण कार्य पाँचखाल ४(माझीरुम्जा) ३०लाख
१८.चाखोला जोरपिप्ले लिप्फट सिन्चाई (४,७) ५०लाख
१९.शिखरकटेरी सिन्चाई धुनपा २(सिन्चाई प्रणालीनिमार्ण १करोड दसलाख
२०. हर्षे बजार सिन्चाई कुलो मर्मत पाँचखाल २ २०लाख
२१. थुम्की डृग डृग सिन्चाई भूम्लु गा.पा.२ ५०लाख
२२.जुके कुलो सिन्चाई पाँचखाल ६ १०लाख
२३. शंखरेबाध ब्रमायणी सिन्चाई योजना म.दे.(६,७) ४०लाख
२४.बिरालेबेसी बाँध सिन्चाई योजना पाँचखाल(२,३) २०लाख
२५.राजकुलो सिन्चाई योजना धुु.न.पा.६ ४०लाख
२६.नयाँ बगर पैतिसे सिचाई मर्मत धु.न.पा २ १०लाख
२७. कोड्का दोभान सिन्चाई मर्मत योजना भूम्लु २ २०लाख
२८.थिङ्कको घटृे म्लाबारी क्लो सिचाई योजना पाँचखाल,१ १०लाख
२९.राम्चे मगरे डाडा लिफट सिचाई मन्डन ११ १०लाख
३०.रयाले बख्रे डी सिचाई पाँचखाल ६ १०लाख
३१.चनैटे गणेश थुम्किी सिचाई मन्डन ८ १०लाख
३२.राज कूलो पाँचखाल(३,४,७) १करोड २०लाख
३३.सिस्ने खोला धु.न.पा.२ ७०लाख
३४.सुगुरे जमटे कूलो रबिओपि ४०लाख
३५.तीनसय बाँध कूलो पाँचखाल ११ ४०लाख
३६. लप्सोखोला टारी स्वाँरा लिप्ट सिंचाई भुम्लु २ २०लाख
३७. बाँझ खोला सिमखेत सिंचाई भुम्ल १ २०लाख

डिप सिचाई
१.भाटपोल झगरेडाडा गैराथोक डिपबोरिङ मन्डन ११ १०लाख
२.मन्डन डिप टियुबेल ५०लाख
३. पाँचखाल डिप टियुबेल २०लाख
४.कुन्ताबेसि डिप १५लाख

खानेपानि आयोजना
१.भुम्लु बूहत खानेपानि २५ लाख
२.ज्यामिरकोट चिसापानि खानेपानि,पाँचखाल २ २५ लाख
३.इन्द्रावती कोलाचैर लिफट खानेपानी(भुम्लु र मन्डन) २५ लाख
४.कून्ता पौवा लिफट खानेपानी मन्डन १ करोड ५० लाख
५.भमरकोट खानेपानी पाँचखाल ५ १करोड ७५लाख
६.कोलाती खानेपानी भुम्लु ६ १करोड ७० लाख
७.भिमसेनथान खानेपानी भुम्लु १करोड ३० लाख
८.लामिडाडाँ खानेपानी पाँचखाल ४ १५ लाख
९.धुन्द्रे खोला खानेपानी पाँचखाल ९ १५ लाख
१०.सुखा क्षेत्र डिपवोरिङ मर्मत(विषेश) पाँचखाल ५९ लाख

Comments

comments