-धनकुमार घिसिङ

रलम् कोला मिनिमिनि
खैतिला पाङ्से ङै तिनि ।
तामाङ न्होङ्पा तिलासि
ज्यार्दिला ल्हाम्जा पुइतासि

ह्युल्सारि चुनाव त जिन्जी
डा तोपासे डा जिन्जी ।
बोकाल ब्रे सि ठि ङ्हारि
तामाङ डाजी ठिसोम्रि ।

तेमाल म्हवार सैलुङ गाङ
अतनाम ह्याङ्ला बिमा ह्राङ ।
छारनोन सरकार स्होसैनोन
प्रदेशरि मन्त्री दोसैनोन ।

ह्युल्सारि मन्त्री आदोनाम्
सुर्तारि मुला तिनी ङम्
खै तिला तजी तिला तजी
डान्सी ङला सेम क्राःजी ।

                    सुनपति-४, डहु, रामेछाप

Comments

comments