काभ्रे । जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । संघीय सरकारले तोकिएको समयभन्दा धेरै पछाडि गरिएको गाउँसभाले ४८ करोड ९ लाख ५६ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
गाउँसभामा अध्यक्ष सलामसिं तामाङले नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्ष दुर्गामाया तामाङले गाउँपालिकाको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उपाध्यक्ष तामाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघीय सरकारबाट वित्तिय समानकरण अनुदानमा ९ करोड ९ लाख प्राप्त भएको बताए । त्यसैगरि संघीय सरकारबाट शशर्त अनुदान अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, खेलकुद लगायतको शिर्षकमा एकमुष्ट रु १४ करोड ३९ लाख प्राप्त भएको उनले बताए ।
तेमालकाे बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तर्फ ६ करोड ५० लाख, प्रदेश ३ बाट वित्तिय समानिकरण अनुदानमा रु ९९ लाख ३६ हजार, शशर्त अनुदान तर्फ रु. १८ लाख ४३ हजार रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष कार्यन्वयन गर्न बाँकी रकम ५ करोड ५० लाख र राजस्व ३ करोड १० हजार १ सय अनुमान गरिएको छ ।
कुन कुन क्षेत्रमा कति बजेट ?
उपाध्यक्ष तामाङले ल्याएको बजेटमा विभिन्न विषयमा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास क्षेत्रमा रु २ करोड १७ लाख ४१ हजार २ सय विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत कृषिमा ४९ लाख ७१ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ, उद्योग तथा बाणिज्य तर्फ ६९ हजार ४ सय ११, पर्यटन तर्फ १ करोड २१ लाख ५० हजार रहेको छ ।
त्यसैगरि सामाजिक विकास तर्फ ५ करोड ७९ लाख ३९ हजार ३ सय ४७ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जस अन्तर्गत शिक्षामा रु. १ करोड १ लाख १९ हजार २ सय १७, स्वास्थ्यमा ८४ लाख १० हजार २ सय १०, खानेपानी तथा सरसफाईमा २ करोड ३४ लाख, ४० हजार ८ सय ५९, सँस्कृति प्रवद्र्धन तर्फ १ करोड ९१ हजार ८ सय ५६, खेलकुद तथा मनोरञ्जन तर्फ ८ लाख ९६ हजार ९ सय ७५, लैंगिक समान्ता तथा सामाजिक समावेशिकरण तर्फ ४९ लाख ८० हजार २ सय ३० रहेको छ ।
पूर्वाधार विकास क्षेत्र तर्फ १२ करोड ५० लाख ७० हजार ५ सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सडकका लागि ७ करोड १७ लाख १२ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ, सिंचाईको लागि २० लाख ६ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ, भवन तथा सहरी विककास तर्फ ५ करोड ८३ लाख ६० हजार २ सय ९०, उर्जा विद्युतको लागि ३० लाख, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि ५२ लाख ५० हजार, संस्थगत विकास सेवा प्रवाह र सशासनका लागि ५० लाख, चालु खर्च तर्फ ४ करोड ५२ लाख ३० हजार, संघको शशर्त अनुदान तर्फ १४ करोड ३९ लाख तथा प्रदेशको शशर्त अनुदान तर्फ १८ लाख ४३ हजार तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता तर्फ ६ करोड ५० लाख गरि कुल जम्मा खर्च ४८ करोड ९ लाख ५६ हजार १ सय ७७ रुपैयाँ अनुमान गरिउको छ ।

Comments

comments