कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबार विभिन्न तरकारीहरूको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो केही समयदेखि निरन्तर उकालो लागेको तरकारीको मूल्य कम भएको छैन । निरन्तर मूल्यबृद्धि बढ्दै गइरहेको छ । आज कालिमाटी तरकारी बजार विकास समितिले रातो आलुको औसत मूल्य ४० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, आज लोकल काउलीको औसत मूल्य २५ रुपैयाँ रहेको छ । कन्य च्याउनको औसत मूल्य २३० रुपैयाँ रहेको छ । भने, नेपाली गोलभेँडाको औसत मूल्य ११० रुपैयाँ रहेको छ ।

वस्तु
एकाइ
न्यूनतम
अधिकतम
औसत
अंगुर(कालो)
केजी
रू. ४५०
रू. ५००
४७५.००
अंगुर(हरियो)
के.जी.
रू. ३००
रू. ३५०
३२५.००
अदुवा
के.जी.
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
अनार
के.जी.
रू. ३५०
रू. ४००
३७५.००
अमला
के.जी
रू. ९०
रू. १००
९५.००
अम्बा
के.जी.
रू. १२०
रू. १५०
१३५.००
आभोकाडो
के.जी
रू. २५०
रू. ३००
२७५.००
आलु रातो
के.जी.
रू. ३८
रू. ४२
४०.००
आलु रातो(भारतीय)
के जी
रू. २४
रू. २६
२५.००
आलु सेतो
के.जी.
रू. ३५
रू. ३८
३६.५०
इमली
के.जी.
रू. १४०
रू. १५०
१४५.००
काउली स्थानिय
के.जी.
रू. २०
रू. ३०
२५.००
काक्रो(लोकल)
के.जी.
रू. ९०
रू. १००
९५.००
काक्रो(हाइब्रीड)
के जी
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
कागती
के.जी.
रू. ९०
रू. १००
९५.००
किनु
के.जी.
रू. १२०
रू. १५०
१३५.००
किवि
केजी
रू. २००
रू. २५०
२२५.००
कुरीलो
के.जी.
रू. १२००
रू. १४००
१३००.००
केरा
दर्जन
रू. ९०
रू. १००
९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)
के जी
रू. १३०
रू. १५०
१४०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)
के जी
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)
के जी
रू. ९०
रू. १००
९५.००
खु्र्सानी सुकेको
के.जी.
रू. ३००
रू. ३१०
३०५.००
खु्र्सानी हरियो
के.जी.
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
गाजर(लोकल)
के.जी.
रू. १००
रू. ११०
१०५.००
वस्तु
एकाइ
न्यूनतम
अधिकतम
औसत
गुन्दुक
के.जी.
रू. २००
रू. २५०
२२५.००
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)
के.जी.
रू. १००
रू. १२०
११०.००
गोलभेडा सानो(टनेल)
के जी
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)
के जी
रू. ६०
रू. ७०
६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)
के.जी.
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
ग्याठ कोबी
के.जी.
रू. ९०
रू. १००
९५.००
घिउ सिमी(राजमा)
केजी
रू. ९०
रू. १००
९५.००
घिउ सिमी(लोकल)
के.जी.
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)
केजी
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
घिरौला
के.जी.
रू. ६०
रू. ७०
६५.००
चमसूरको साग
के.जी.
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
चिचिण्डो
के.जी.
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
चुकुन्दर
के.जी.
रू. ९०
रू. १००
९५.००
च्याउ(कन्य)
के.जी.
रू. २२०
रू. २४०
२३०.००
च्याउ(डल्ले)
के जी
रू. ३५०
रू. ४००
३७५.००
छ्यापी सुकेको
के.जी.
रू. ३२०
रू. ३३०
३२५.००
छ्यापी हरियो
के.जी.
रू. १००
रू. १२०
११०.००
जिरीको साग
के.जी.
रू. ७०
रू. ८०
७५.००
जुनार
के.जी.
रू. ३२०
रू. ३५०
३३५.००
टाटे सिमी
के.जी.
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)
केजी
रू. १००
रू. १२०
११०.००
तरबुजा(हरियो)
के.जी.
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
तरुल
के.जी.
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
ताजा माछा(छडी)
के जी
रू. २३५
रू. २५०
२४२.५०
ताजा माछा(बचुवा)
के जी
रू. २३५
रू. २५०
२४२.५०
वस्तु
एकाइ
न्यूनतम
अधिकतम
औसत
ताजा माछा(मुंगरी)
के जी
रू. २४०
रू. २५०
२४५.००
ताजा माछा(रहु)
के जी
रू. २८५
रू. ३००
२९२.५०
तामा
के.जी.
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
तितो करेला
के.जी.
रू. ६०
रू. ७०
६५.००
तोफु
के.जी.
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
तोरीको साग
के.जी.
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
नासपाती(चाइनिज)
केजी
रू. २२०
रू. २४०
२३०.००
निबुवा
के.जी.
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
परवर(तराई)
केजी
रू. ९०
रू. १००
९५.००
परवर(लोकल)
के.जी.
रू. ९०
रू. १००
९५.००
पार्सले
के.जी.
रू. ६००
रू. ७००
६५०.००
पालूगो साग
के.जी.
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
पिंडालू
के.जी.
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
पुदीना
के.जी.
रू. ५००
रू. ६००
५५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय)
के.जी.
रू. ५५
रू. ५८
५६.५०
प्याज हरियो
के.जी.
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
फर्सी पाकेको
के.जी.
रू. २०
रू. ३०
२५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)
के.जी.
रू. ३०
रू. ४०
३५.००
बकूला
के.जी.
रू. १३०
रू. १५०
१४०.००
बन्दा(लोकल)
के.जी.
रू. ३०
रू. ४०
३५.००
बरेला
के.जी.
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
बोडी(तने)
के.जी.
रू. ६०
रू. ७०
६५.००
ब्रोकाउली
के.जी.
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
भन्टा डल्लो
के.जी.
रू. ३५
रू. ४०
३७.५०
भन्टा लाम्चो
के.जी.
रू. ३०
रू. ४०
३५.००
वस्तु
एकाइ
न्यूनतम
अधिकतम
औसत
भिण्डी
के.जी.
रू. ११०
रू. १२०
११५.००
भुई कटहर
प्रति गोटा
रू. १२०
रू. १३०
१२५.००
भेडे खु्र्सानी
के.जी.
रू. १३०
रू. १४०
१३५.००
मकै बोडी
केजी
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
मटरकोशा
के.जी.
रू. १३०
रू. १४०
१३५.००
मूला रातो
के.जी.
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
मूला सेतो(लोकल)
के.जी.
रू. ३०
रू. ४०
३५.००
मेथीको साग
के.जी.
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
मेवा(नेपाली)
के.जी.
रू. ७०
रू. ८०
७५.००
मेवा(भारतीय)
केजी
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
मौसम
के.जी.
रू. १२०
रू. १४०
१३०.००
रातो बन्दा
के.जी.
रू. २२५
रू. २५०
२३७.५०
रायो साग
के.जी.
रू. २०
रू. ३०
२५.००
रुख कटहर
के.जी.
रू. १००
रू. ११०
१०५.००
लप्सी
के.जी.
रू. ६०
रू. ७०
६५.००
लसुन सुकेको चाइनिज
के.जी.
रू. २६०
रू. २७०
२६५.००
लसुन सुकेको नेपाली
के.जी.
रू. २१०
रू. २२०
२१५.००
लसुन हरियो
के.जी.
रू. १००
रू. १२०
११०.००
लौका
के.जी.
रू. ४०
रू. ५०
४५.००
सखरखण्ड
के.जी.
रू. ६०
रू. ७०
६५.००
सलगम
के.जी.
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
सुन्तला(नेपाली)
के.जी.
रू. ११०
रू. १३०
१२०.००
सुन्तला(भारतीय)
केजी
रू. १००
रू. ११०
१०५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)
केजी
रू. ५०
रू. ६०
५५.००
सेलरी
के.जी.
रू. २५०
रू. ३००
२७५.००
वस्तु
एकाइ
न्यूनतम
अधिकतम
औसत
सौफको साग
के.जी.
रू. ८०
रू. ९०
८५.००
स्कूस
के.जी.
रू. १०
रू. १५
१२.५०
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु
के.जी.
रू. ५००
रू. ६००
५५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)
केजी
रू. २५
रू. ३५
३०.००
स्याउ(झोले)
के.जी.
रू. १८०
रू. २००
१९०.००
स्याउ(फूजी)
के जी
रू. २४०
रू. २८०
२६०.००
हरियो धनिया
के.जी.
रू. ९०
रू. १००
९५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)
केजी
रू. ३०
रू. ४०
३५.००

Comments

comments