महाभारत गाउँपालिका

महाभारत । काभ्रे जिल्लाको विकट क्षेत्रको रुपमा परिचित महाभारत गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ बजेट कार्यन्वयनको चरणमा छ । महाभारतका आम जनतालाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रमकोबारेमा सूचित गर्ने हाम्रो यो अभियानको उद्देश्य हो ।
नेपाल कै कान्छो गाउँपालिका अध्यक्षको रुपमा रहेको अध्यक्ष कान्छा लाल जिम्बा र उपाध्यक्ष चेतकुमारी माझीले प्रस्तुत गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका आफ्नो नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

महाभारत । काभ्रे जिल्लाको विकट क्षेत्रको रुपमा परिचित महाभारत गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ बजेट कार्यन्वयनको चरणमा छ । महाभारतका आम जनतालाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रमकोबारेमा सूचित गर्ने हाम्रो यो अभियानको उद्देश्य हो ।  नेपाल कै कान्छो गाउँपालिका अध्यक्षको रुपमा रहेको अध्यक्ष कान्छा लाल जिम्बा र उपाध्यक्ष चेतकुमारी माझीले प्रस्तुत गरेका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यहाँ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

गाउँपालिकाका आफ्नो नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

गाउँपालिकाका आफ्नो नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

गाउँपालिकाका आफ्नो नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

गाउँपालिकाका आफ्नो नीति,कार्यक्रम तथा बजेट

Comments

comments