लेखक

■ ईश्वर थोकर

१. पोर आप्रिगो
खालाइला ओन्छाङ
मिख्लि पुइसि ।

२. खालाइ एला
मुनोन आरेसाइ
सुर्ता आताउ ।

३. ए कोङसाम
तिलाइ लाआखाम
खालाइ म्रासे ।

४. एला सेमला
दुङालला पोरेदा
गोमुला ङाइ ।

५. याकार केसि
याकार सिबा छेरि
तिल्दा लोङबा ?
■■

 

Comments

comments