लेखक
                                    -ईश्वर थोकर

ङादा था मुला
ङा याकार आरे
ङालाइ खालाइ मुला

ङा क्रामा
ङाला मिख्लिदा
सेम फ्यासि पिन्बा म्हि मुला

ङा नेमा
ङाला नेबादा
ह्रो लासि पिन्बा म्हि मुला

चुते था मुना मुनान तिल्दा ङाइ खाइमागि
ह्राङसे ह्राङतान याकार छोर्ला
खालाङ खालाङ थोर्ला ।

 

Comments

comments