तेमाल । काभ्रे जिल्लाको तेमाल गाउँपालिका वडा नं.९ को वडा स्तरीय बजेट नयाँ सकड निर्माणमै बढी विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाकै सबैभन्दा कम विकास भएको वडाको रुपमा परिचित यस वडामा सडक सञ्जाल जोड्न बाँकी रहेकोले यो शिर्षकमा रकम बढी विनियोजन गरिएको वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामाले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को बजेट विनियोजन गर्दा जनताको माग र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेका छौं ।’ उनले भने, ‘बजेटको कमीले गर्दा अझै पनि जनताले चाहेको जस्तो बजेट बनाउन सकेनौं, आगामी दिनहरुमा सम्बोधन गर्न बाँकी रहेका विषयरु सम्बोधन गर्नेछौं ।’ यसपाली पर्न नसकेको योजनाहरु अर्को आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा राखिने वडा अध्यक्ष लामाले तेमाल अनलाईनलाई जानकारी दिए ।

तेमाल गाउँपालिका वडा नं. ९ को वडा स्तरीय बजेट विवरण

१) पूर्वाधार विकास
१. अन्तरगाउँ–गैरीगाउँ–मैनाजाङ सडक निर्माण २०,००,०००
२. धनसार–डुंगेटार–टोड्के सडक निर्माण ८,००,०००
३. चेग्रेन–पालुघाट सडक निर्माण ८,००,०००
४. चोपाटार–पाथर–टार सडक निर्माण ७,००,०००र
५. साउन्नेखोला–छापगाउँ–ठूलोगाउँ सडक निर्माण ५,००,०००
६. पानीघाट–तित्रेटार पूल निर्माण ४,००,०००
   जम्मा ५२,००,०००

स्तोरोन्नति
१. नेपालथोक–मुक्पाटार–चोपाटार सडक मर्मत २,००,०००
२. मुक्पाटार–ठूलोगाउँ–गैरीगाउँ सडक मर्मत १,४७,३०१र
३. पौवा–टार–मैनाजाङ सडक मर्मत ४,००,०००
४. टेकानपुर–खत्रीगाउँ–पौवा सडक मर्मत २,००,०००र
           जम्मा ९,४७,३०१

२) आर्थिक विकास
१. एकीकृत कृषि योजना ९सम्भाव्यता अध्ययन र तालिम० ४,३०,९०६
२. तित्रेटार कृषि संचाई निर्माण १,५०,०००
   जम्मा ५,८०,९०६

३) सामाजिक विकास
१. काकास्योङ–चेग्रेन–पौवा–भोटेपाटी–पालुघाट लिफ्टिीङ खानेपानी योजना ४,००,०००
२. पालुघाटटार खानेपानी ट्यांकी निर्माण २,००,०००
३. धार्मिक सम्पदा डुम्बारी–लामाछाम–डुप ऊ संरक्षण तथा अध्ययन १,५०,०००
४. ठूलोगाउँ म्हाने मर्मत १,००,०००÷
५. एकीकृत खानेपानी तथा सरफाई योजना ९खानेपानी मर्मत० १,५६,०००
६. महिलाहरुको लागि क्षमता विकास तालिम १,५०,६१७
  जम्मा ११,५६,६१७

Comments

comments